Home

Basikids gastouderopvang: gemakkelijk, flexibel en goedkoop

Erkende gastouderopvang

Basikids is een onderdeel van Gastouderbureau Het Speelkwartier. Wij zijn door de gemeente erkend en staan als Gastouderbureau Het Speelkwartier geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer 161469589. Het inspectierapport dat is opgesteld door de GGD is inzichtelijk voor publiek en te vinden op de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Gastouders die met ons samenwerken hebben een Overeenkomst van Bemiddeling met ons afgesloten en staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Hiermee voldoen zij aan de voorwaarden gesteld in de Wet Kinderopvang en zijn zij een erkende vorm van opvang. Dit betekent dat de kosten die u maakt voor de opvang van u kind, deels vergoed kan worden door het rijk. Zie voorwaarden www.toeslagen.nl.

Basikids

Basikids is een service van Gastouderbureau Het Speelkwartier. Het is een basispakket en bedoeld voor ouders en gastouders die genoeg hebben aan een minimale service van het gastouderbureau. Basikids levert enkel de wettelijk bepaalde diensten. U draagt zelf een gastouder of vraagouder aan. Door beide partijen overeengekomen dagen, tijden en tarieven worden door het gastouderbureau vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht. Met de Overeenkomst van Bemiddeling verbindt u zich als gastouder en als vraagouder aan GastouderbureauHet Speelkwartier. Wanneer u gebruik wenst te maken van de service van Basikids moet u de volgende stappen ondernemen:

 1. Controleer of uw gastouder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang via de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
 2. U meldt zich als vraagouder en gastouder aan middels het inschrijfformulier Basikids te vinden op de site.
 3. U ontvangt van het gastouderbureau een startpakket waarmee u de geregistreerde opvang in gang kunt zetten.
 4. Middels het tekenen van een Overeenkomst van Bemiddeling en de Overeenkomst van Opdracht sluit u zich beide aan bij Het Speelkwartier en maakt u gebruik van de service Basikids.
 5. U ontvangt een nota voor de eenmalige inschrijving van € 56,50
 6. Na betaling van het inschrijfgeld komt een medewerker van Het Speelkwartier een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) afnemen.
 7. U kunt met de opvang starten.

Alleen wanneer uw gastouder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LKR) en een registratie nummer heeft ontvangen, kunt u als vraagouder gebruik maken van de regeling toeslag kosten kinderopvang. Mocht u als gastouder nog niet staan ingeschreven in het LRK, dan kunt u voor meer informatie, contact opnemen met Het Speelkwartier.

De gastouder die aangesloten is bij Het Speelkwartier en gebruik maakt van Basikids voldoet aan de deskundigheidseis en de kwaliteitseis gesteld in de Wet Kinderopvang. Dit houdt in dat de gastouder:

 • Staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • In het bezit is van een MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn diploma, of een daaraan gelijkgesteld diploma of een ervaringscertificaat.
 • In het bezit is van een geldig geregistreerd kinder EHBO certificaat van het Oranje Kruis.
 • Een geldige Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOHG) kan overleggen.
 • Zijn/haar huisgenoten van 18 jaar of ouder ook een VOHG kan overhandigen (alleen nodig wanneer de opvang bij de gastouder thuis is).
 • In het bezit is van een aansprakelijkheidsverzekering en bij gebruik van de auto heeft de gastouder ook een inzittende verzekering nodig.

Voor de door de gastouder te verrichte opvang en verzorging van het kind ontvangt de gastouder een uurtarief die u zelf onderling afspreekt. Daar staat Basikids buiten. Wij rekenen wel bureaukosten van € 56,50 per maand. Het is verstandig om het uurtarief dat u aan uw gastouder betaald samen met de bureaukosten niet boven de gestelde uurprijs te laten komen die de wet kinderopvang hanteert.

Wij rekenen € 56,50 per maand aan bureaukosten. Dit bedrag geld ongeacht het aantal te plaatsen kinderen vanuit 1 gezin. Mits ze ondergebracht worden bij 1 gastouder.

Wij rekenen eenmalig inschrijfgeld van € 56,50.

Basikids behoudt zich het recht tariefswijzigingen door te voeren. Wijzigingen zullen tenminste drie maanden voor ingangsdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Wat bieden wij u aan?

 • Opstellen van de overeenkomsten.
 • Uitvoeren van administratieve taken.
 • Uitvoeren van de kassiersfunctie.
 • Opstellen en digitaal versturen van de facturen.
 • Opmaken van de jaaropgave.
 • 1 maal per jaar uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op het opvangadres.
 • 2 maal per jaar bezoek aan het opvangadres (1x RIE en 1x een kindbespreking).
 • Digitaal verstrekken van informatie.
 • Toegang tot de gastouderacademie.

 

Basikids is een minimale service. En daar kiest u ook voor, wij bemiddelen niet in geschillen. Wij kunnen binnen deze service geen vervangende opvang verzorgen bij ziekte of afwezigheid van uw gastouder. De gastouder en de vraagouder kunnen alleen tegen betaling gebruik maken van thema avonden en opleidingen.